YEKA  HUFU LEWO (Si tu meurs aujourd’hui)

Suala muhimu hakuu (Une question capitale)

Linu suala laudjiuzisa,we wulona ye kirtasi yinu ho mihononi haho.Ye sababu ngiyo gnangu :’’yi hantsiziwa o wanadamu ho hufa nkado ndzima na baanda yizo ndo uhukumlwa’’, zirongolwa harimwa ye makalima ya Mgu(Hebreux 9v.27). Eka huharaya huwona ye zekweli ha hwandza ubaki harumwa udu, ngawe harumwa hatwari, hauka ngodjo hondrana na Mgu baanda omfo wahaho.  Ye ngodjo onana naye hama Mbaba Udjo uhulahiki hondani hahe , hau hama Hakimu udjo uhurengeya hatwa ? Ye hatwa yinu ngayidjo ukaya yadayima ! napvo Mgu yeka stahamili ye madhambi yaho wanadamu, ye madhambi ya hatru.

Hodjuu mwa  ze mbigu Mgu nguhuwono hama mwanadamu utso ufagna yezimdjipviyawo ; Ngo yenshi he mahutadjiyo yaho ubinadamu wahaho, yahe roho yahaho, nawe ngo fagno ye zahudjipviya sha tsi nde zidjipviyawo Mgu. Haizo, Yeye nguhuwono hama hufu omuwo hasibabu nde ze halatwi ne madhambi ya haho. Tsi hautsaha udjitowe harumwa lawama, hauwonesa ukaya kudjarenda hata nayi, tsi ndo udjowushinda uziyiye yemahakama ya Mgu howusoni mwaho ; hawuka omuhimu, nde namna Mgu yawonawo  zendrogowo sha tsi nde namna wewe uwonawo ze ndrogowo.

Ye iladhimu ufagne ?(Que faut-il que tu fasses ?)

Hahandani, kubali ye mahakama ya Mgu howusonimwaho : we mwanswifu ya poteya ya stahiki ye hukma ya Mgu na uka hule naye dayima. 

Baanda yapvo iladhimu uhisi uka kunawushinda udjivukishe we mwigni : ze djitihadi zahaho kazinauparo shinda zidjipvize Mgu, yemana zilawa mahalani pvwatsiyo pvwatwaharifu yikawo Mgu kanaushinda ya stahamili.  Ye dalilu ndo huka «hasibabu mwanadamu mdzima ye madhambi ya ndjiya harumwa ye duniya, na hulawana ne madhambi ndo hufa , na haizo o hufa wundjiya harumwa o wubinadamu piya, hauka sontsi piya rianswi », zirongolwa ne makalima ya Mgu(Romains 5v.12).

(Le salut vient donc d’ailleurs…) Haizo  o mvuko nguwo mahala hundrwadji. Nguwona Issa, yahadja hunu duniyani ili yavukishe owaanswifu. Harenge ye badala yahaho, hafu harimwa omswalaba manayezilipvoi zahe madhambi ndo hufa”, zirongolwa ne makalima ya Mgu(Romains 6v.23). Na yapvo ledhambi yalirwawa, nde lahaho. Hadjitoleya hahufa hasibabu ndawe mwigni ledhambi. Mgu ngwandzo owanadamu piya wavuke na tsena watubu hasibabu ndo wema wahahe.

(Soyez assez humble..) Kaya mgnegnekevu haukubali ukaya we mwanswifu, no muhimu wahe fidiya ya Issa harumwa o mswalaba.

(Son sang…) Ye damu  yahahe yitriha yili udjwa uswamihilwa ye madhambi mendji yahaho ; lewo ye damu yahahe ngiyona ushindzi sha ndeka humwamini.

Mawudu : mayesha ya dayima(Demain:la vie éternelle)

Djumwa izo, hunikiwa miyadi : ye maesha ya daima ya hantsiziwa haini mdru yamkurubiya. Mbaba hatru Issa ngwambo haupvenufu : « haini mdru wuyishiyo le kalima la hangu na tsena wuamini eya nipveha, ngena ye maesha ya daima naye kana upvira mahakama ; sha halawa harumwa  hufa hwenda harumwa maesha »(Jean 5v.24). Haizo eka hukubali Mbaba hatru Issa iyo twamaya nkuu pvwadzima na uhakikifu ukaya eka hufu lewo Issa nde udjo uhulahiki. Hapvaha we nde waladhimu utsawuwe !