Nde amani pvwadzima na Mgu (La paix avec Dieu)

 

Ye madhambi hakika yo hutraza ye amani (Le péché, obstacle à la paix)

 

 

Ye madhambi ngayo harumwa ye miyo ya hatru, baishwa sihuwona ndziro ho ukubali ye sipvuzi. haini wakati rafikiri mbapvi womkayo wa hatru hosonimwa Mgu, haizo le suala lahe le dhambi, ye fikira ya ndjema na mbi, ne yahe ntsihu yakiyama zo huridangagna ze fikira. Yeka rihundrwa ni msuba, hawu yeka ri kurubiya ho hufa , o wakati wuwo si huhisi ye madhambi, na siuhutadjiya ri kurubiye Mgu. Sha si huhisi haraka huka karitsina wushindzi djimla: ngasi hama rifu ze nafusi, hasibabu nde  makosa ne madhambi ya hatru hosonimwa Mgu.

(La misère morale…) Wo mushkil wahe ze fikira ne nafusi ngawu tsongezawo rika karishindi rakurubiya Mgu mtukufu.

(Depuis toujours,…) Rangu zamani ye Roho Gnitwaharifu kedjaziya hufangna hazi hahu riwonesa huka si wanswifu. Sha ye nadi mwanadamu hasibabu nde kiburi no mdjiwono wahe ne fikira yahu ka katsina mdru wahumladhimisha ndrongowo, yehu fangna haini zofagna ili ya puzi ledji lahe Roho Gnitwaharifu, naye katsuhandza yayishiye yemahaba ya Mgu ya vumbulwa naye katsu handza ya djiyeleze hosonimwa Mgu. Nayapvo Mgu ye hwandza ye shiwumbe shahahe, naye hariwonesa ye mahaba yahe hahu rininka “ye mwana mdzima wahe ili haini mdru ya mwamini yatsife, sha yakena mayesha ya daima” (Jean 3 v.16). “Issa hafu he madhambi ya hatru harudi habayithilwa hahu ridayiliya” (Romains 4 v. 25). O mfo wa Issa he madhambi ya hatru nombayithilwa wahahe,

 

Mgu hashindi hatsangagna yemahaba matukufu yahe ne hukuma ya kweli yahahe.

Ye Mgu ye urinika amani namnadje? (Comment Dieu offre la paix)

Ye hukma ya Mgu yiladhimu yitoshize : Mbaba wahatru Issa hariwonesa hahurenga yebadala yahe mwanswifu.

Hadjitowa fidiya, naye harirwaliya ye madhambi yahatru piya : «Mgu mtukufu hari rwaliya yemadhambi yahatru piya» (Ésaie 53 v.6). Haizo, le suala lahe le dhambi lihundrana na ndrazi hosonimwa Mgu yemana lifagnishiha  hawukweli. Haizo Mgu yekana nkosa naye hudayiliya haini mdru  ya amini Issa» (Romains 3 v.26). Haizo Mgu yehudjuwa hasamihi o wanswifu ikao wapvanguliwa ye madhambi ya hawo, nasi rinikiwa nafasi ya  ushinda rikurubiye Mgu. Nayapvo ngapvo windji waneema yikawo ngaridjo hushinda ritekeleze yemahutadjiyo yahatru piya hosoni mwa Mgu yikawo ngwandzo yari neemeshe.

 

(Si oui,..) Yeka kweli nambadili fikira mbadili no muwo hosonimwe madhambi! Namzifagne haraka! Hahandani namtrende mwelewe hukaya m’answi hosonimwahe : yiladhimu ridjiyeleze  hosonimwahe. Iyo nde maana yaladhimu rimkurubiye haharaka, hahu kubali hawu gnegnekevu zehalatu ne madhambi ya hatru.

 

(Reconnais ton état de pecheur…) Kubali uka we mwanswifu. Kubali he she imani huka Issa yemwana wa Mgu yende mokofu wayetche, hafu harudi habayithilwa hahuriswamihi ye madhambi yahatru! Djitraze nendziya ya maansu nahidza ha hwendeleya harumwa ye ndziya ya wewu, nde ndziya ya Mgu! Tsi mazweya yaki dini tsi nde yadjo huhuvukisha, sha ndo utsaha imani ya kweli yahe roho. Haizo ngodjo samihilwa yema dhambi yahaho, nawe ngodjo traziwa ne andhabu ya daima. Hu samihilwa, huzalwa wa gnumeni nizo zambwa ni Mgu yikawo nguhuniko ye mayesha ya dayima.