Hulawa harumwa mbambandrano hwenda harumwa amani (De la confusion à la paix)

 

Yemdru vuka hezitrendwa? (Sauvé par les œuvres)

Mwanadamu yiladhimu yayelewe hukaya ngena

lawama hosonimwa mgu naye katsina mwamala na yibidi yamkurubiye harumwa owutukufu wahe nowu andilifu wahe hukma yahe.

 Karina hudjuwa ritsengeleye Mgu hahu fikiri huka ngasi warahafu, sontsipiya rianswi baishe nkado ndzima harumwa ye mayesha yahatru: ye yatsuparo hamba ndrabo ndo? Haizo karina hudjuwa rambe huka si watwaharifu. Haizo kayitsina mana homdru fagna windji wazitren dwa zema ili ya djipvize Mgu ili ya djwahu vukishiwa. Haizo, halatu ndzima yohutukiya Mgu niyo yohu tsongeza wowupotevu wa daima. Kayitsina mana homdru hamba: « Ndja towa roho, ndja hiba, ndja fagna zina, zabari Mgu yadjo uniandhibu?» Howurekebesha ye duniya he ze djitihadi, rihentsi miyano yahu stehi, homdru stehi ze miko piya, homdru fanyna ze wadjibu zaki dini piya kazidjaparo pvanguwa ye madhambi ya mwanadamu. Mgu yeka standjabiha ne zi trendwa za hatru.

 

Hulawana ne makalima ya Mgu, «yeka ramba huka karitsina madhambi, yapvo ngaridjihadayawo, ne ze sipvuzi kazitsi harumwa yemiyo yahatru» (1 Jean 1 v. 7-8). Yohumkinishiha mdru yatsi fangne ndrongowo mbovu zahutsongeza owanadamu walawumu mdru, shawowusiwu, yezidwa, yematso male yezombo zapewu, yemahutadjiyo mayi, ne ze fikira mbi, yawo maansu hosoni mwa Mgu. Yidjokiri randziwa, wo wana damu warikubali, sha Mgu ngu djuwo yenamna yahe roho yahatru. Hosoni mwa ndrongowo djizo, sihurindrindra nasi hudjiwuzisa : yendopvi wudjoshinda yani vukishe? Le suala linu ngilo muhimu hakuu hata haini mdru yiladhimu yadjeleze hosonimwa Mgu.

 

Ye ngaridjo uhundra ndziya ndahu? Yendziya yahurivukisha ngiyo ndahu?(Où donc trouver une issue ? Où trouver le chemin du salut ?) Yemahutadjiyo yahe nafusi yikawo ngayandzawo amani pvwadzima na Mgu kayana hu hundriha harumwa dini yitsokawo yontsi, harumwa fikira hawu mbawa yaki dini.

                                                                       

Naridjiwuzise le suala hawukweli ndopvi yewudjo shinda yari vukishe Yarudi yaritowe harumwa taradudi, harimwa taabu, hahurinika wuhakikifu na uvumzi?

 

Ngaridjo udjuwa riyenshi he namna randzawo, sha ze sipvuzi ngizo yapvo. Ye nafusi ngedji- hundrawo harumuwa mbambadrano hosoni mwe fikra yahu wonana na Mgu ye ntsihu ya kiyama, karina hulawa harumwa taradudi harumwe fikra yahu wonana na Mgu yeka ngasi harumwa balbala na uhara. Ngarihutadjiyawo  twamaya yitsona shaka.

Yenafusi ngedjo hutaambiha yeka ngiyo hayotche kayitsi pvwadzima na Mgu : ne nafusi ngehutadjiyawo amani yatimu.

 

Issa hari beyiliya mvuko na amani(Jésus apporte le salut et la paix)

 

Yiyo ndemana Issa yapvehwa ni Mgu, yemana wayetche nde wudjo shinda yatekeleze ze wadjibu za Mgu. Ndaye wayetche nde wudjo shinda yahu vukishe ye mwanadamu mwanswifu. Hulawana nizo yiladhimu wuziye wowu batwalifu waho na wurambuwe hukaya Issa nde ndziya ndzima yahuri pveha hosoni mwa Mgu.

Yeye waye hamba : « Mi nde ndziya, nde sipvuzi, na nde mayesha; kapvatsi mdru udjohushinda yawaswili mbaba Mgu pvwatsinami» (Jean 14 v.6). Natsena djuwa hukaya : « yeka, hehangnwa yaho, hukubali Issa hama nde rwabi, yeka huamini harumwa womuwo waho huka Mgu hambayithi harumwa o wahafa ngodjo vuka» ne makalima ya Mgu ngarambiyawo « haina mdru ya mwamini kana huka harumwa taradudi» (Romains 10 v. 9,11). Hulawana nayapvo ndo udjo udjuwa  uyenshi ne twamaya ya rwabi Issa : «ngamumhentsizoni ye amani; ngamumnikoni ye amani ya hangu» (Jean 14 v.27).

 

Ye twamaya yinu yilawa shaka yemana « Issa hatriya ye amani he damu yaho mswalaba wahe» (Colossiens 1 v.20).