Fiarovana ny finoana (Défense de la foi = Apologétique)

 

Raha te hijery na haka raki-tsoratra etsy ambany: tsindrio ny bokotra mifandraika aminy
(Pour voir ou télécharger ci-dessous un fichier: cliquer sur le bouton correspondant)

Pourquoi je ne suis pas Témoin de Jéhovah = NAHOANA AHO NO TSY VAVOLOMBELON’I JEHOVAH ? htm pdf

Non aux Témoins de Jéhovah = AZO ATAO VE NY MITOKY AMIN’NY « VAVOLOMBELON’I JEHOVAH » ? TSIA! htm pdf

Y a-t-il seulement 144000 places au ciel ? = TOERANA 144000 MONJA VE NO AO AMIN’NY FANJAKAN’NY LANITRA ? htm pdf

Les Mormons = NAHOANA AHO NO TSY MORMONA ? htm pdf

 

Examinez-vous vous-mêmes : Qui est Jésus-Christ d’après la Bible ? = Lohahevitra : IZA MOA I JESOA KRISTY ARAKA NY ANAMBARAN’NY BAIBOLY AZY ? htm pdf