Ho an’ny ankizy (Pour les enfants)

 

Tantara (Récit)

Ilay Andriamanitra lehibe sy ny fo kelinao (Le grand Dieu et ton petit cœur)

 

Tantara novakina (Récits lus)

001 Goldao (Goldau)

002 Fahasorenana (Mécontentement)

003 Ny fakam-panahy nahazo an'i Misa (L'épreuve de Misa)

004 Gozola (Gozola)

005 Ny mason'i Dadabe (Les yeux de grand-père)

006 Andriamanitra mahita ny zava-drehetra (Dieu voit tout)

007 Ny kasketin'i Tovo (La casquette de Paul)

008 Tsy manana fanomezam-pahasoavana manokana (Sans don particulier)

009 Gango (Gango)

010 Ilay amponga kely (Le tambourin)

011 Tanora be herim-po (Notre jeune héros)

012 Voaaro ! (Protégé !)

013 Gadra 421 (Prisonnier 421)

014 Tsy misy na inona na inona aloa (Rien à payer)

015 Voavonjy noho ilay zanak'ondry (Sauvé grâce à un agneau)

016 François, ilay miaramila naratra (François, le soldat mourant)

 

 

Sary holokoina (Coloriages)

Carte01_Habakuk3_malgache.jpg
Carte02_Psaume37_malgache.jpg
Carte03_Psaume121_malgache.jpg
Carte04_1Jean4_malgache.jpg
Carte05_Esaie28_malgache.jpg
Carte06_Proverbes18_malgache.jpg
Carte07_Proverbes16_malgache.jpg
Carte08_Luc18_malgache.jpg
Carte09_Osee12_malgache.jpg
Carte10_Marc13_malgache.jpg
Carte11_Matthieu23_malgache.jpg
Carte12_Esaie58_malgache.jpg