Singa mamaritra (Paramètres)

 

Ny sarisoratra misy tongotongony dia ahafahana mamaky haingankaingana kokoa. (Les polices à empattements permettent de lire plus rapidement.)