Rakibolana ara-Baiboly malagasy (Dictionnaire biblique en malgache)

 

Dictionnaire biblique = Ny Diksionary amin'ny Baiboly [1899 – James Sibree, par le traducteur de la Bible de 1908 – format pdf; 200 Mo]

Io rakibolana io dia hita koa any amin'ny habaka: http://www.mondemalgache.org/bins/sibree ary nohamoraina sy nohafainganina ny fitadiavana ny teny tsirairay.
(Le même dictionnaire se trouve sur un autre site: http://www.mondemalgache.org/bins/sibree avec un accès facilité et rapide mot par mot.)