MP3 ao amin'ny onjam-peo (Émissions radio MP3)

 

Ireo karazana raki-peo (Groupes d'émissions)

 

Raha haka raki-peo mp3 iray eto ambany: klik-havanana (na tsindriana elaela amin'ny tanana) ny rohy, dia tsindrio ny « enregistrer la cible du lien sous... »
(Pour télécharger ci-dessous un fichier audio mp3: clic-droit (ou un appui long avec un doigt) sur le lien, puis cliquer sur « enregistrer la cible du lien sous... »)

 

HENOY NY BAIBOLY (Écoute la Bible)

 

INONA NO ATAO HOE KRISTIANA (Qu'est-ce qu'un chrétien?)

 

ATERAKA INDRAY (Être né de nouveau)

 

Ny teny faminaniana (La prophétie)

 

 

Ny filazantsara nosoratan'i Marka (L'Évangile selon Marc)

 

Ny filazantsara nosoratan'i Lioka (L'Évangile selon Luc)

 

Ny filazantsara nosoratan'i Jaona (L'Évangile selon Jean)